HASZNÁLATI FELTÉTELEI– BUSHMAN

A következő telephelyről működik: Městečko 75, 25722 Čerčany, Csehország

Székhely: Lazarská 5/1719, 11000 Prága, Csehország

Cégszám (IČ): 25618601, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 55269. sz. beszúrás, internetcímen található online áruházon keresztül fogyasztóknak történő áruk értékesítésére https://bushman.hu.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Bushman s.r.o. kereskedelmi társaság ( a továbbiakban: Bushman) jelen üzleti feltételei (a továbbiakban: „Üzleti feltételek”). Székhelye: Městečko 75, 25722 Čerčany, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 25618601, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 55269 beillesztés, amely ugyanolyan mértékben kötelező érvényű, mint franchise partnerei jogai és kötelezettségei a Bushmannal, mint eladóval együttműködő partnerként (a továbbiakban: Eladó) a franchise szerződés alapján nyilatkoznak, szokásos tevékenysége körében – a Bushman kiskereskedelmi értékesítése, amely ugyanolyan mértékben megfelel a Bushman s.r.o. által kötött üzleti feltételekből eredő összes jognak és kötelezettségnek. Mint Eladó a kiskereskedelmi értékesítés részeként a hagyományos boltjain és az Eladó e-shopján keresztül kötelezettséget vállal, hogy legjobb tudása szerint betartja a vonatkozó jogszabályokat bármely vevővel folytatott minden kapcsolatában.

Bushman s.r.o. és franchise partnerei szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és bármely más természetes vagy jogi személy (továbbiakban: vevő) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolatban van vagy annak alapján keletkeznek (az eladó online áruházán keresztül). Az internetes áruházat az Eladó a https://en.bushman.eu/ internetes címen (a továbbiakban: az üzlet webes felülete) üzemelteti.

1.2. Az Üzleti Feltételek a továbbiakban szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az eladó https://en.bushman.eu/ címen található weboldalának (a továbbiakban: Weboldal) igénybevétele során az úgynevezett fogyasztói szerződések megkötése során, ill. a törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1810. §-a szerinti, belőlük eredő kötelezettségeket. Az Üzleti Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy üzleti tevékenysége során jár el - ezekre az üzleti esetekre az adásvételi szerződésekre vonatkozó általános jogszabályok vonatkoznak.

1.3. Az Üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről külön adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződéstől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az Üzleti feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4. Az Üzleti Feltételek rendelkezései minden adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Üzleti Feltételek angol nyelven készülnek. Adásvételi szerződés angol nyelven köthető.

1.5. Az Üzleti Feltételek szövegét az Eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az Üzleti Feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A Vevő weboldalon történő regisztrációja alapján hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a Vevő árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A Vevő a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az Eladó hitelesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni, és óvatosan eljárni ezen információk tárolásával kapcsolatban, megjegyezve, hogy az Eladó nem vállal felelősséget ezen kötelezettségek Vevő általi megszegéséért.

2.4. A Vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél általi használatát engedélyezni.

2.5. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő 12 hónapnál hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve az Üzleti Feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.

2.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy felhasználói fiók nem érhető el szakadatlanul, különös tekintettel a hardver és szoftver berendezések szükséges karbantartására vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felülete tartalmazza az Eladó által eladásra kínált áruk listáját, amely tartalmazza az egyes kínált áruk árait, valamint információkat az áruk tulajdonságairól, használatáról, karbantartásáról és a nem rendeltetésszerű használatából eredő veszélyekről, ha ezek a tények nem nyilvánvalóak vagy nem ismertek. A kínált áruk árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat tartalmazzák, a törvény által előírt díjak kivételével. Az áruk eladási ajánlata és ezen áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felületén elhelyezett minden áru eladási ajánlata nem kötelező érvényű, és az Eladó ezen áruk tekintetében nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen a készletek kimerülése esetén.

3.2. Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a következő országok területén belül szállítják: Magyarország.

3.3. Az áru megrendeléséhez a Vevőnek az áruház webes felületén található megrendelőlapot kell kitöltenie. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat: a megrendelt áru (a megrendelt árut a vásárló "behelyezi" az áruház webes felületének elektronikus kosarába), az áru vételárának fizetési módja, információk a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és az esetleges engedményekről, az áru kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen „Megrendelés”), az eladó azonosításáról.

3.4. A Megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a Megrendelésben megadott adatait, ha a Vevő észleli és javítja a Megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A Vevő a Megrendelést a „Megrendelés teljesítése” gombra kattintva küldi el az Eladónak. A Megrendelésben szereplő adatokat így az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a felhasználói felületen vagy a Megrendelésben megadott e-mail címen (továbbiakban: „Vevő e-mail címe”).

3.5. Az Eladó a Megrendelés jellegétől függően (pl. áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) minden esetben jogosult a Vevőtől a Megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.6. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses jogviszony a Megrendelés beérkezésével keletkezik, amelyet a Vevő küld az Eladónak. Ha a Vevő egy franchise-vevő által üzemeltetett Bushman üzletben ad le rendelést, szerződéses jogviszony jön létre a Vevő és a franchise-vevő, mint Eladó között.

3.7. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, ha Megrendelést kap attól a Vevőtől, aki az Eladóval szemben fennálló korábbi kötelezettségei közül valamely kötelezettségét nem teljesítette.

3.8. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor hozzájárul a távközlő eszközök használatához. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevőnél az ilyen távközlési eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (pl. internetkapcsolat, telefonhívások költsége) a Vevőt terhelik.

 1. AZ ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEI

4.1. A Vevő az áru árát és az adásvételi szerződés alapján az áru szállításával kapcsolatos költségeket az alábbi módokon fizetheti ki az Eladónak:

- banki átutalással

- a Vevő PayPal számláján keresztül

- vagy a GO PAY biztonságos fizetőoldalon keresztül a Bushman profiljára, https://bushman.hu az e-hop üzemeltetője számlájára;

4.2. A Vevő a vételáron felül köteles megfizetni az Eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben, a Megrendelés szerint. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Készpénz nélküli fizetés (banki átutalás) esetén a Vevő az áru vételárát a kezelési költséggel együtt köteles megfizetni. Továbbá a banki átutalás esetén a Vevő vételár-fizetési kötelezettsége a megfelelő összeg az Eladó számláján történő jóváírásával teljesül.

4.4. Az Eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a Vevő nem ad további visszaigazolást a Megrendelésről (3.5. pont), hogy a teljes vételár megfizetését követelje, mielőtt az árut elküldi a Vevőnek.

4.5. Az Eladó által a Vevőnek nyújtott áruk árából származó kedvezmények nem vonhatók össze.

4.6. Ha az üzleti kapcsolatokban ez kért, vagy általánosan kötelező jogszabályok ezt előírják, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó általános forgalmi adó fizetője. Az ilyen adóbizonylatot - a számlát - az Eladó az áru árának megfizetését követően állítja ki a Vevő részére, és e-mailben küldi el a Vevőnek.

4.7. Az e-shop árai külön kerülnek meghatározásra, és nem kell azonosnak lenniük a kiskereskedelmi hálózatban található árakkal.

 1. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény 1837. §-ában foglaltak szerint az itt felsorolt ​​esetekben nem állhat el az adásvételi szerződéstől, különösen olyan áru szállítása esetén, amely a Ptk. a Vevő személyére vonatkozó kívánsága szerint módosultak, továbbá romlandó áruk, valamint az átadást követően más áruval helyrehozhatatlanul összekeveredett áruk szállítása esetén olyan zárt csomagban történő áruszállítások, amelyeket a vásárló kivett a csomagolásból, és higiéniai okokból nem küldhető vissza; hang- vagy képfelvételek, számítógépes programok átadása esetén, ha azok eredeti csomagolásukat megsértették; illetve újságok, folyóiratok vagy folyóiratok ellátása esetén.

5.2. Ha nem az 5.1. cikkben említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Az áru átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül. Az adásvételi szerződéstől való elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a Vevő a szerződéstől való elállási határidőn belül értesítést küld az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elállást a Vevő az Eladó irodájának címére vagy az Eladó e-mail címére küldheti el (lásd 11.3. pont), a Vevőnek az áruval együtt megküldött nyomtatvánnyal.

5.3. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, köteles indokolatlan esetben késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül elküldeni vagy átadni az Eladónak a tőle kapott árut, beleértve az összes kapcsolódó alkatrészt és tartozékot.

5.4. Az áru Vevő általi visszaküldésétől számított tizennégy (14) munkanapon belül (az 5.3.pont alapján) az Eladó jogosult a visszaküldött árut megvizsgálni, különösen annak megállapítása érdekében, hogy a visszaküldött áru nem sérült, elhasználódott vagy részben elhasználódott.

5.5. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, köteles a tőle kapott árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül megküldeni vagy átadni az Eladónak. Ilyen esetben a Vevőt terheli a szóban forgó áru Eladóhoz történő visszaküldésének költsége.

Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó indokolatlan esetben késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldi neki az összes pénzeszközt, beleértve a tőle a vásárlás során kapott áruk szállítási költségét is és szerződést. Az Eladó a Vevőtől kapott pénzt más módon csak abban az esetben téríti vissza, ha a Vevő beleegyezett, és ha nem merül fel többletköltség. A Vevő az Eladóval szemben csak a szóban forgó áru értékcsökkenéséért felel, amely az áruk jellegére és tulajdonságaira tekintettel a szükségestől eltérő kezelés következtében keletkezett.

Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles visszaadni a Vevőtől kapott pénzt, mielőtt a Vevő átadja az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az Eladónak.

5.6. Az áru cseréje más méretre a kézbesítéstől számított 14 napon belül az alábbi módon lehetséges: „Ha módosítani szeretné a megrendelt ruhák méretét, küldje vissza az árut a Bushman s.r.o. címre. Městečko 75, 257 22 Čerčany, CZ, amely gondoskodik a Bushman s.r.o. címére történő továbbításról az értékeléshez. Az áruhoz mellékelt űrlapon kérjük feltüntetni a cserélni kívánt árut és az új árut, illetve az új méretet. A cseréket legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül feldolgozzuk. Csere az eredetileg rendelt áru átvételétől számított 14 napon belül igényelhető (a futárszolgálat nyomkövető rendszere szerint). Az árunak hibátlannak, hordatlannak és hiánytalannak kell lennie.” Ebben az esetben a postaköltséget a Vevő fizeti; a kicserélt árut az első csere során postaköltség nélkül küldi el az Eladó, a későbbi cseréknél a postaköltséget a Vevő az aktuális fuvardíj szerint fizeti. Az ezen időszak után cserére küldött árut az Eladó nem veszi figyelembe, és az árut az ő költségére visszaküldi a Vevőnek.

5.7. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő által visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy használt, az Eladónak a Vevővel szemben az áru értékének csökkentésére irányuló igénye van. Az Eladó jogosult az áru értékvesztése miatti követelést a Vevő vételár-visszatérítési jogával egyoldalúan beszámítani.

5.8. Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak át, az Eladó és a Vevő között az ajándékozási szerződés azzal a biztos és hallgatólagos feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő az adásvételi szerződéstől akár részben is eláll *, az ajándékozási szerződéstől is. Az ajándék hatályát veszti, és a Vevő köteles az áruval együtt kapott ajándékot visszaküldeni az Eladónak.

5.9. Ha a Vevő akciósan, pl. 2 + 1 vagy plusz kedvezménnyel vásárol árut, majd az adásvételi szerződéstől akár részben is elállási jogával él, tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult egyoldalúan a Vevő igényét az Eladóéra csökkenti.

5.10. Ha a termék hibája az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, a tételt a számlán feltüntetett átvételi időpontjában hibásnak kell tekinteni.

* Ha a vásárló ajándékot kap például 1000 CZK feletti vásárlás esetén, és akár részben is eláll az adásvételi szerződéstől, és az ajándékozás feltétele nem teljesül, köteles az ajándékot visszaküldeni.

 1. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1. Az áru szállításának módját a Vevő határozza meg a megrendelés alapján. Ha a Vevő által választott szállítási mód nem lehetséges, az Eladó jogosult az árut a Vevő részére alternatív módon kiszállítani, azon szállítási áron, amiben a Vevő és az Eladó megegyezett.

6.2. Az adásvételi szerződés szerint az Eladó köteles az árut a Vevő által a Megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, ahol a Vevő köteles az árut átvenni. Ha a Vevő a kiszállításkor nem veszi át az árut, az Eladó jogosult 200 CZK (szóval: kétszáz cseh korona) tárolási díjat követelni, és az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől is.

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okokból az árut ismételten ki kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket.

6.4. A Vevő az áru a futártól való átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a futárt. A csomagon bármilyen felbontásra utaló jel vagy sérülés esetén a Vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól. Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja, hogy az áru csomagolása nem sérült.

6.5. A Vevő vásárlástól számított 14 naptári napon belüli kérése esetén (pl. nem megfelelő méret, szín, stb.) Eladó jogosult a nem használt és sértetlen árut, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kicserélni, előzetes egyeztetés alapján. A Vevő ezeket az árukat elküldi az Eladó címére, beleértve az számla másolatát is. Ha az árun nincs nyilvánvaló kopás vagy sérülés, az Eladó kiküldi a vevőnek az újonnan igényelt méretet vagy színt.

6.6. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogaira és kötelezettségeire az Eladó különleges szállítási feltételei vonatkoznak, ha azt az Eladó határozta meg.

 1. HIBA FELELŐSSÉG, GARANCIA

7.1. A szerződő felek, a Vevő és Eladó hibafelelősségével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, ideértve az Eladó szavatossági felelősségét is, a vonatkozó általánosan kötelező előírások (különösen a Ptk. 2158. és azt követő §-aiban foglaltak) az irányadók.

7.2. Abban az esetben, ha a termék(ek) a Vevő általi átvételkor a Ptk. 2161. § (1) bekezdése értelmében hibásak, az Eladó a reklamációs eljárásban meghatározott feltételekkel felelős azért, ami az Üzleti feltételekbe van foglalva. Ha a hiba az átvételtől számított hat (6) hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy kell tekinteni, hogy a termék(ek) már az átvételkor hibásak voltak a Ptk. 2161. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében. A Vevő a fogyasztási cikken előforduló hibára való jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult érvényesíteni, kivéve azokat a hibákat, amelyekre kedvezményt kapott, valamint a használatból eredendő hibákat. (Például: Az áru nem rendeltetésszerű használatából vagy az árú elhasználásából eredendő hibák, ami nem az árú alapból meglévő hibája.

Nem illeti meg a fent említett jog a Vevőt, ha a Vevő a termék(ek) átvétele előtt tudta, hogy a termék(ek) hibás, vagy a hibát a Vevő okozta.

7.3. A Vevő az Eladó hibafelelősségéből adódó jogainak érvényesítési szándékát, beleértve az Eladó garanciális felelősségét is, a Vevő az Eladó címén jelezheti: Bushman Administrative Complex, Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany, Csehország.

7.4. Ha a vevő kötött egy adásvételi szerződést egy Bushman viszonteladónál, az Eladó köteles arra, hogy vegye át az ott vásárolt, hibás terméket a vevőtől, és fogadja el az árucikkeket az áruigény részeként jótállásfelelősséget beleértve.

 1. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Vevő a vásárolt áru tulajdonjogát a Vevő címére történő kiszállítással vagy üzletben történő átvétellel szerzi meg. Az áru átvételével az áru sérülésének kockázata is a Vevőre száll át.

8.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftverek és egyéb tulajdonok (beleértve a kínált áruk fényképeit is) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vevő vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára, vagy harmadik személyek számára, hogy beavatkozzon a webes felületbe, vagy visszaéljen az áruház webes felületét alkotó szoftverekkel vagy egyéb részeivel. Az online áruházban megjelenített összes fotó csak illusztráció. A fényképek és képek színe enyhén torzulhat, főleg a Vevő monitorának színbeállításaitól függően.

8.3. A Vevő nem jogosult az áruház webes felületének használata során olyan mechanizmust, szoftvert vagy egyéb eljárást alkalmazni, amely negatív hatással lehet az áruház webes felületének működésére. Az áruház webes felülete csak olyan mértékben használható, amely az Eladó más vásárlóinak jogait nem sérti és rendeltetésének megfelelő.

8.4. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a weboldalon harmadik fél beavatkozásából, vagy a weboldal rendeltetésellenes használatából eredő hibákért.

8.5. A Vevőnek joga van a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére. A viták peren kívüli rendezése érdekében a Vevő a Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatósághoz (www.coi.cz) fordulhat.

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE

9.1. A természetes személy, Vevő személyes adatainak védelméről szóló, módosított 101/2000 rendelet rendelkezik, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i rendelete az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül helyezéséről.

9.2. A Vevő hozzájárul az alábbi személyes adatok kezeléséhez: kereszt- és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító jel, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám, életkor és nem (a továbbiakban együttesen: „személyes adatok”).

9.3. A Vevő hozzájárul személyes adatainak Eladó általi kezeléséhez, az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, felhasználói fiók vezetése, valamint a vevő részére tájékoztató és üzleti üzenetek küldése céljából.

9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő rendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles változás esetén megváltoztatni személyes adatait.

9.5. Az Eladó felhatalmazhat harmadik felet a vásárló személyes adatainak feldolgozására, mint adatfeldolgozó. Személyes adatokat az Eladó az árut szállító személyeken kívül harmadik személynek a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem ad ki.

9.6. A személyes adatok korlátlan ideig kezelhetők. A személyes adatok elektronikus formában automatizáltan vagy nyomtatott formában nem automatizált módon kezelhetők.

9.7. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és elismeri, hogy a személyes adatokat önkéntesen adta meg.

9.8. Abban az esetben, ha a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az adatfeldolgozó (9.5. pont) személyes adatainak kezelését a Vevő magánéletének védelmével vagy a jogszabályokkal ellentétes módon végzi:

 1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
 2. követelje az Eladótól vagy az adatfeldolgozótól az így kialakult helyzet orvoslását. Különösen szó lehet a személyes adatok zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítéséről vagy selejtezéséről. Ha a Vevő kérése az előző mondat szerint indokoltnak bizonyul, az Eladó vagy a feldolgozó köteles a hibás anyagot haladéktalanul eltávolítani. Ha az Eladó vagy az adatfeldolgozó nem tesz eleget a kérésnek, a Vevőnek joga van közvetlenül a Cseh Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Ez a rendelkezés nem érinti a Vevő azon jogát, hogy panaszával közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon.

9.9. Amennyiben a Vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az Eladó köteles ezt a tájékoztatást megadni. Az Eladónak jogában áll az előző mondat szerinti információszolgáltatásért méltányos, az adatszolgáltatáshoz szükséges költségeket meg nem haladó ellenértéket követelni.

9.10. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat, kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

 1. SZÁLLÍTÁS

10.1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, elektronikus levélben, személyesen vagy postai úton (a feladó által választott módon) kell a másik félnek kézbesíteni. A Vevőnek a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kell kézbesíteni.

 1. PANASZELJÁRÁS

A jelen Panaszkezelési eljárás a fogyasztók által a bushmanshop.com webáruházban vásárolt árukkal kapcsolatos panaszokat szabályozza, és a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvény és a módosított 634/1992. sz. törvény alapján készült.

11.1. A Vevő joga a hibás áru reklamációjára: Ha a megvásárolt áruban hiba keletkezik, a Vevőnek joga van panaszt tenni e hiba miatt, mégpedig az Eladónak, amelyek a cégek és magánszemélyek: Bushman s.r.o., IČ: 25618601, a következő címen: Bushman.cz, Městečko 75, 257 22 Čerčany; ASCORIA, IČ: 2542261, székhelye: Hlavenec 140, postai irányítószám: 294 74; és Ing. Zdeněk Filip, IČ: 633 68 935, székhelye: Jiráskova 251/51, irányítószám: 602 00 Brno - město.

A Vevőnek a reklamációt indokolatlan késedelem nélkül kell benyújtania, miután kellő időben és kellő gondossággal tájékozódott. A reklamált árut a Vevő megtisztítva nyújtja be, hogy az eladó által a vevőtől való átvételét az általános higiéniai elvek ne akadályozzák, az Eladótól való vásárlás igazolásával (számlával) együtt. Az árut célszerű szállításra alkalmas csomagolásban elküldeni, mert az Eladó nem vállal felelősséget az áru átvétele előtti mechanikai sérülésekért. Különösen a kedvezményes áron értékesített áruk nem reklamálhatóak olyan hiba miatt, amelyre már alacsonyabb árat állapítottak meg, valamint az áru szokásos használatából eredő elhasználódás miatt. Az Eladó gondoskodik a reklamációk megfelelő kezeléséről.

A reklamációkat, beleértve a hibák kiküszöbölését is, így kell kezelni:

indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció napjától számított 30 napon belül, azzal, hogy a reklamáció napja az a nap, amikor az Eladó a reklamált árut a Vevőtől a megfelelően kitöltött reklamációs űrlappal együtt átvette, vagy az Eladó által a Vevővel írásban egyeztetett hosszabb határidőn belül.

11.2. Termékhiba

Az áru hibája nem vehető figyelembe, ha az áru jótállási idő alatt bekövetkezett változása nem rendeltetésszerű használatból, helytelen beavatkozásból ered, ha a Vevő maga okozta a hibát, vagy a hibát nem az Eladó által okozott külső esemény okozta, különösen, ha a hiba oka:

- viselés közben nem megfelelő anyagkombináció volt, amely az árut károsította - úgynevezett "elszíneződés"

az áru mechanikai sérülése - vágás, szakadás, helyi koncentrált tisztítás vagy az áruba ilyen módon történő bármilyen beavatkozás

- az áruk vegyi anyagok által okozott károsodása az áruk belső címkéjén található ápolási, mosási útmutató jelek be nem tartásával (és a cseh weboldalon a BUSHMAN Goods Care linkjén keresztül elérhető.

11.3. A panasz benyújtásának határideje

A Vevő jogosult az Eladótól való átvételtől számított 24 hónapon belül gyakorolni jogait az áruban előforduló hiba miatt. Az áru hibájából eredő jogok gyakorlásának határidejét, illetve a jótállási időt az egyes termékek leírása tartalmazza. Az áru megvásárlását a Vevő az Eladótól kapott vásárlási bizonylattal igazolja, amely egyben jótállási jegyként is szolgál. A jótállási idő nem tévesztendő össze az áru élettartamával, azaz azzal az időtartammal, amely alatt az áru a rendeltetés és a használat intenzitásának adott különbségei miatt használható . Ha a hibás árut új árura cserélik, a reklamációs időszak az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónapos teljes időtartamig tart.

11.4. Az áruval kapcsolatos panaszokra vonatkozó jegyzőkönyv

Az Eladó a reklamáció tárgyát képező árut a megfelelően kitöltött reklamációs jegyzőkönyvvel együtt adhatja át, amely letölthető a honlapról. A megfelelően kitöltött panaszbejelentő jegyzőkönyv nélkül az Eladónak átadott árukat visszaküldjük a feladónak, mert olyan árunak minősül, ami esetében nem egyértelmű az Eladónak való elküldés oka.

11.5. Panaszok ellenőrzése, értékelése

Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb három munkanapon belül dönt a reklamációról, amelybe nem számít bele a hiba szakmai értékeléséhez szükséges idő. Annak eldöntése, hogy a hiba javítható vagy nem javítható, kizárólag az Eladót illeti meg, mint a reklamációkat ezen indokok alapján mérlegelő gyártót:

- a) orvosolható hibák - azok, amelyek eltávolítása nem befolyásolja az áru megjelenését, működését és minőségét, és amelyek javítása a reklamáció rendezésére meghatározott határidőn belül elvégezhető,

- b) javíthatatlan hibák - azok, amelyek megakadályozzák az áru rendeltetésszerű használatát, vagy amelyek nem szüntethetők meg teljesen.

A reklamációról szóló döntést követően az Eladó a Vevőnek e-mailben visszaigazolást (reklamációs nyomtatványt) állít ki arról, hogy mikor történt a reklamáció, miből áll a reklamáció tartalma, milyen kezelési módot kér a Vevő, és visszaigazolja a reklamáció kezelésének időpontját és módját, beleértve a lehetséges javításokat és azok időtartamát vagy a reklamáció elutasításának indoklását.

A reklamáció elintézése után, az adott hiba jellegétől függően vagy a javított árut küldik vissza, vagy új árut küldenek, vagy annak egy részét, ha a hiba csak az áru egy részét érinti, vagy árengedményt adnak a vételárból, vagy visszatérítik a reklamált áru vételárát.

Jogos reklamáció esetén a vevő jogosult a postaköltségek megtérítésére a szállításhoz szükséges költségek összegében (a fuvarozást igazolni kell). Jogtalan reklamáció esetén a vevő nem jogosult a reklamáció rendezésével kapcsolatos költségeinek megtérítésére.

11.6. Reklamációs megoldások

 1. a) Javítható hibák (lásd: 5a)

- általában ingyenesen javítással kerülnek kijavításra

- ha ez a hiba jellege miatt jogosnak tekinthető, és ha az árut még nem használták, a Vevő kérheti új, hibátlan áru szállítását;

- ha új, hibátlan áru szállítása nem lehetséges, a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől

- ha a Vevő nem kéri az áru kijavítását, új, hibátlan áru szállítását, és nem áll el az adásvételi szerződéstől, árengedményt kérhet.

 1. b) helyrehozhatatlan hibák (lásd: 5b)

- lehetőség van új, hibátlan áru leszállítását kérni

- lehetőség van az adásvételi szerződéstől való elállásra

- ha a Vevő nem kéri új, hibátlan áru szállítását, és nem áll el az adásvételi szerződéstől, akkor árengedményt kérhet.

 1. c) az 5a) pont szerinti javítható hibák, amelyek két korábbi javítás vagy legalább három egyidejűleg előforduló javítható hiba után is visszatérnek az árun, (lásd 5a)

- lehetőség van új, hibátlan áru szállítását kérni

- lehetőség van az adásvételi szerződéstől való elállásra

- ha a Vevő nem kéri új, hibátlan áru szállítását, és nem áll el az adásvételi szerződéstől, akkor árengedményt kérhet.

 1. d) a kifogásolt áru visszaszolgáltatása a vevőnek szabályszerű visszautasítás esetén.

-ha az áru hibája csak az áru egy részét érinti, a Vevő csak ennek a résznek a kicserélését kérheti.

Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az Eladó az összes pénzt, beleértve a Vevőnek az áru szállításával kapcsolatban felmerült költségeit is, de csak az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben téríti vissza a vevőnek.

11.7. Egyéb rendelkezések

A teljesen ingyenesen nyújtott ajándékok nem képezhetik a hibás teljesítésből eredő jogok tárgyát.

Az olyan küldeményt, amelynek az Eladóhoz történő elküldésének oka nem nyilvánvaló, a feladónak visszaküldik, ha a küldemény tartalmazza a visszaküldéséhez szükséges adatokat.

A jelen Reklamációs Szabályzat kizárólag a fogyasztói szerződésekre és az azokból eredő kötelezettségekre vonatkozik a Polgári Törvénykönyv 1810. §-ának rendelkezései értelmében. A nem fogyasztói szerződések esetében a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásában az általános jogi szabályozás az irányadó. A reklamációs eljárásról szóló tájékoztatás az áru megvásárlása előtt a Vevő számára szabadon hozzáférhető. A Vevő egyéb, a termék megvásárlásával kapcsolatos jogait ez nem érinti.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Amennyiben a weboldal használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy erre a jogviszonyra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általános kötelező jogi szabályozásból eredő jogait.

12.2. Amennyiben az Üzleti feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy a jelen üzleti feltételek módosításait és kiegészítéseit írásban kell megtenni.

12.3. Az Eladó elérhetőségei (a webáruház vásárlói linkje a www.bushman.hu címen található).

Postacím:

Administrativní areál Bushman

Bushman s.r.o. / Bushman.cz

Městečko 75

257 22 Čerčany

(Csehország)

 

E-mail cím:

kapcsolat@bushman.hu

 

Telefon:

 +420 317 712 400

A BUSHMAN.hu csapata

KOSÁR (0)

A kosár üres.